นโยบายการคืนสินค้า
1. เวลาเริ่มใช้
7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์
2: สถานทีแรกเปรี่ยน
ซื้อสิ้นค้าทีร้านใดให้แรกเปรี่ยนทีร้านเดียวกันไม่ใช้แรกเปรี่ยนทีร้านอื่น
ลูกค้าซื้อในช่องทางออนไลน์แลกเปลี่ยนได้ที่บริษัท
3. เงื่อนไขสำหรับการแลกเปลี่ยน
มีใบแจ้งหนี้ป้ายชื่อเหมือนเดิมแนบมากับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ไม่สกปรกไม่ได้รับความเสียหายจากภายนอกร้านหลังจากทีซื้อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจากด้านการผลิต
4. ไม่ใช้นโยบายนี้เมื่อ
เมือชื้อผลิตภัณฑ์ที่ในโปรโมชั่น
สิ้นค้าเกินกำหนดเวลาทีจะเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีป้ายกำกับใช้งานอย่างไม่ถูกต้องรักษาการชนกันแรงเสียดทานกับวัตถุแข็งเพื่อขูดขีดความเสียหาย
5. มูลค่าการแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนมูลค่าผลิตภัณฑ์: เท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อก่อนหน้านี้
หากผลิตภัณฑ์ที่แลกเปลี่ยนมีมูลค่าสูงกว่า คุณต้องจ่ายส่วนต่างหากสินค้าที่แลกเปลี่ยนนั้นมีมูลค่าต่ำกว่า ร้านค้าจะไม่มีการคืนเงินให้
6. ขั้นตอนสำหรับการจัดการแลกเปลี่ยน
บริษัท จะตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนกับกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ของเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนตามนโยบาย
หลังจากทำการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ บริษัท จะติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อยืนยันข้อมูลการแลกเปลี่ยนสิ้นค้า
กระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนภายใน 1 - 7 วันนับจากเวลาที่ บริษัท ได้รับข้อมูลและเอกสารเพียงพอตามที่ลูกค้ากำหนด
7. ระเบียบเกี่ยวกับค่าจัดส่ง
ลูกค้าส่งสินค้าถึงร้านค้าหรือฝ่ายบริการลูกค้า: ค่าจัดส่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
การรับประกันสินค้าเสร็จสมบูรณ์ บริษัท จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า: บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ถ้ามี)
แลกเปลี่ยนเนื่องจากลูกค้า (เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผิด, สี, ขนาด ... ): ลูกค้าแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแบบสองทาง.
แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง: บริษัท จะแบกรับการจัดส่งสินค้าแบบสองทางเอง

ที่อยู่

2 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
‭Phonte: +66 82-897-2433
Email: contact@3domart.com
Website: https://www.3domart.com/
Contact fanpage: m.me/insehatmall

แนะนำเกี่ยวกับ บริษัท

INSEHAT MART EQUIPMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED